Etusivulle
syöttölaite

Painomerkki Oy
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki

puh. 010 271 7000


                             
  A B C D E F G H I J K L M N
  O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Aihiolakkaus Kuva-aiheen mukaan muotoiltu lakkakuvio, joka yleensä tehdäään tuotteen kanteen suojaamaan kuvaa ja korostamaan sitä. Aihiolakkausta varten valmistetaan omat painolevyt, joilla lakka painetaan muun painatuksen yhteydessä.

Alistusreuna Painoarkin suoraksi leikattu reuna, joka yhdessä sivustimen kanssa varmistaa arkin siirtymisen oikeassa asennossa painoyksiköissä sekä taittokoneen yksiköissä.

Anfangi Kappaleen aloittava, useamman rivin korkuinen, usein koristeellinen alkukirjain.

Antikva Kirjaintyyppi, jossa kirjaintein viivoissa on eriasteisia vahvennuksia. Esim. Times ja Garamond.

Apinalaatikko Lehden sivuilla oleva laatikko, jossa on esimerkiksi kustantajan ja toimituksen yhteystiedot.

Arkki Suorakaiteen muotoinen määrämittainen paperi siinä koossa, johon se on paperinvalmistuksessa leikattu.

Asemointi Sivut sijoitetaan lopullista painotuotetta varten tehdyn taittosuunnitelman mukaisesti painoarkille.

Banderolli Paperiliuska, eli vyöte jolla sidotaan nippu esitteitä tms.

Bittikartta Viivakuva, joka koostuu pisteistä tai pikseleistä.

Blanco On tyhjä painamaton arkki.

Bleed, kts. leikkuuvarat Leikkausvara, kuva tai värikenttä joka menee sivualueen yli puhtaaksileikkausta varten.

Briefaus, brief, briiffi Suunnittelun toimeksianto, jossa tilaaja kertoo suunnittelijoille, mitä hän haluaa ja antaa suunnittelijoille tarvittavan tiedon ja materiaalin.

Brosyyri, brosari Esite.

Bullet Pieni täytetty ympyrä listan tai luettelon alussa.

Bulkki Ilmaisee paperin paksuuden suhteessa sen painoon. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperin bulkki on noin 1,2 ja hiokkeettoman offsetpaperin noin 1,3 sekä taidepainopaperin noin 0,8.

CMYK Prosessivärit, joita ovat syaani (C=cyan), magenta=(M), keltainen (Y=yellow) ja musta (Black = K tulee lyhenne sanasta Key = ns. "avainväri")

Copyright Kansainvälinen tekijänoikeuden merkki ©.

Cromaliini tai kromaliini
Painotyön kemiallinen värivedos.

CTP Lyhenne sanoista "Computer To Plate", tietokoneelta suoraan painolevylle tulostava tekniikka.

Cyan Syaani, nelivärisarjan sininen painoväri.

Deadline Aineiston viimeinen luovutuspäivä.

Densiteetti Eri paperilaaduille on omat suositellut densiteettiarvot jotka määritellään mm. ISO-standardien mukaan.

Densitometri Densitometrillä mitataan värin määrää.

Digitaalinen painaminen On useita erilaisia käytäntöjä. Soveltuu pienten sarjojen ja esim. personoitujen suoramarkkinointikirjeiden painamiseen.

Dispersiolakka Vesiohenteinen painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon. Ajetaan omalla lakkayksiköllä ja sitä käytetään usein aihiolakkaukseen.

DPI Lyhenne sanoista "Dots Per Inch" eli pistettä tuumalle.

DTP Lyhenne sanoista "Desktop Publishing", tarkoittaa tietokoneella tehtävää julkaisemista.

Dummy Painotuotteen rakennemalli valituista materiaaleista.

Dubleeraus Painotyöhön tuleva "haamukuva".

Duplex Kaksinkertainen. Identtinen negatiivi- tai positiivii filmi, jotka on tehty samasta originaalista, mutta painettu kahdella eri värillä. Duplexia kutsutaan joskus virheellisesti duotoneksi.

Duotone Samasta originaalista tehty värierottelu, jossa käytetty eri rasterikulmaa. Esim. mustavalkokuvaan kaksiväripainatus, jossa mustan lisäksi toinen väri on spottiväri (ns. koristeväri).

Egyptienne Groteksti kirjasintyyli, jossa kirjaimiin on lisätty tasapaksut päätteet.

Esirivin sisennys Esirivin sisennyksessä kappaleen ensimmäinen rivi on muutaman kirjaimen verran sisäänvedetty.

Em-viiva Pitkä ajatusviiva.

En-viiva Lyhyt ajatusviiva

EPS Yleiselle sivunkuvauskielelle tallennettu kuvatiedosto. (Encapsulated PostScript). Kirjapainoissa yleisesti käytetty formaatti, soveltuu sekä vektori- että bittikarttakuvien tallennukseen.

Esitysgrafiikka Graafisen tiedon esittämisestä käytetty termi. Esitysgrafiikka tarkoittaa esim. PowerPoint-ohjelmalla tehtyä esitystä, joka on tarkoitettu katsottavaksi ruudulla tai projektorin tms. välityksellä.

Faktori Kirjapainoalan tekninen ammattilainen, joka työskentelee usein painon johtotehtävissä.

Fleksopaino Pakkausteollisuudessa paljon käytetty painometelmä, esim. maito- ja elintarvikepakkaukset. Soveltuu hyvin muovi- ja metallipintojen painamiseen. (kts. myös tampopaino).

Folder, folderi Kansio.

Foliointi Paperin tai muun materiaalin päälle painettava ohut metallifolio.

Fontti Kirjasinleikkaus. Yksittäinen kirjainlaji, joka sisältää täydellisen kirjainmerkkisarjan. Merkkisarjan nimitys ts. kirjasintyyppi. Fontti koostuu yleensä yhdestä tai useammasta täydellisestä kirjasinlajista. Fontti on myös kirjasinkuvioiden elektroninen piirto-ohje. Kirjaintyypit voidaan karkeasti jakaa kahteen eri päätyyppiin; groteskeihin ja antiikvoihin eli päätteellisiin ja päätteettömiin.

Fonttiperhe Fonttiperhe sisältää fontin eri versiot kuten perusmuodon, lihavoidun version ("bold"), kursivoidun version ("italic" tai "oblique") jne. Kaikilla fonteilla ei ole kaikkia näitä muotoja.

Formaatti Painotuotteen koko ja muoto.

Gemena Pienaakkonen, pienet kirjaimet.

Glossy Kiiltävä.

Grammapaino Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina, ilmoitetaan g/m2.

Grayscale Mustavalkoinen sävykuva.

Groteksti Kirjainlaji, jossa viivat ovat tasapaksut eikä kirjaimissa ole pääteviivoja. Esim. Helvetica ja Gill Sans.

Haitaritaitto Taittelutapa, jossa taitteet ovat yhdensuuntaisia ja jossa toinen taite on sisään- ja toinen ulospäin.

Harmaatasapaino Syaanin, magentan ja keltaisen painovärin yhdistelmä, joka tuottaa neutraaliharmaan.

Hioke Puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.

Hiokepitoinen paperi Valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta. Ei niin vaaleaa kuin sellusta valmistettu, mutta sen opasiteetti on korkeampi. Tyypillinen käyttö sanoma- ja aikakauslehdissä.

Hiokkeeton paperi Kemiallisesti valmistetusta paperismassasta eli sellusta tehty paperi. Vaaleaa, kuvantoisto-ominaisuudet ja säilyvyys paremmat kuin hiokkeellisessa paperissa.

Hiuslinja Ohuin käytetty linja, paksuus 0,25 -0,5.

Häivytys Kuvan reunojen häivyttäminen pehmeästi, liuku.

Ingressi Artikkelin tai jutun ensimmäinen kappale, tiivistelmä jutun sisällöstä tai ainakin tärkeämmästä asiasta. Inkku on monesti painettu leipätekstistä suuremmalla tai tummemmalla.

Ikkunakirjekuori Kirjekuori, jonka etuosassa on läpinäkyvä alue vastaanottajan osoitekenttää varten.

ISBN Kirjan kansainvälinen standardinumero, josta käy ilmi myös teoksen alkuperämaa ja kustantaja. Tämä numero saadaan painotuotteen kustantajalta.

ISSN Aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero.

Italic, kursiivi Kursiivikirjasin, kallistettu.

Jälkikäsittely Toimenpiteet, jotka tehdään varsinaisen painotyön jälkeen esim. lakkaus tai sidonta.

Kaatoarkki Painatus ja asemointimenetelmä jossa sivut painetaan molemmilta puolilta "kaatamalla" arkit ensimmäisen puoliskon jälkeen. Arkin etureuna vaihtuu takareunaksi.

Kalibrointi Laitteiston säätäminen vakioarvoihin luotettavien tulosteiden saamiseksi.

Kapiteeli Ladotussa tekstissä pienaakkosten kokoinen SUURAAKKONEN.

Kartonki Paksua, noin 160 - 400 g/m2 pahvia.

Keili Riviväli, mitataan tekstin peruslinjasta seuraavan rivin peruslinjaan.

Kiiltoväri Öljypohjainen offsetväri, joka kuivuttuaan jää normaalia painoväriä kiiltävämmäksi.

Kirjainkoko Kirjainten korkeus ilmaistuna typografisina pisteinä.

Kirjainperhe Ryhmä kirjaimia, joilla on yhteisiä piirteitä tai tyylihistoriallisia tunnusmerkkejä.

Kirjainväli Merkkiväli, kirjainten väli.

Kirppu Pistemäinen virhe painojäljessä.

Kohdelakkaus (aihiolakkaus) Vain osalle paperia tehtävä lakkaus esim. kannen kuva, käytetään tehokeinona.

Kohdistus Moniväripainatuksessa värikuvan painaminen siten, että kuvan eri värit kohdistuvat tarkoin paikalleen (kohdistusmerkit)

Kohopaino Kohopaino on kivipainon kanssa maailman vanhimpia painomenetelmiä. Menetelmä, jossa painojälki siirretään painopinnalle kohollaan olevista painolaatoista tai kirjaimista.

Kontrasti Vaalean ja tumman välinen ero.

Korkopuristus, preeglaus Painatusmenetelmä, jossa haluttu teksti tai kuvio painetaan paperin pintaan pakottamalla (puristamalla), käytetään teräs/metallilaattoja, preeglauslaatta.

Kumikangas Offsetpainokoneessa käytettävä kuminen sylinterin pinta, jonka kautta painoväri siirtyy paperille.

Kuntoonlaitto Työn esivalmistus ja koneiden asetusten säätäminen.

Kuvalaatta Laatta, jolla kohopainomenetelmässä tapahtuu painaminen.

Kursiivi Italic, oblique, kallistettu kirjain.

Kääntölaite Arkin kääntölaite painokoneessa, molemmat puolet painetaan samalla ajolla.

Laajuus Painotuotteen sivumäärä.

Ladonta Typografisten elementtien ja tekstin yhdistäminen luettavaksi tarkoitettuun muotoon.

Lakkaus Paperin pintäkäsittely, jossa paperin pintaan painetaan kiiltävä tai himmeä lakkakerros.

Laminointi Painotuotteen pintaan kuumentamalla kiinnitettävä kiiltävä tai mattapintainen kalvo, joka on kestävämpi suoja painotuotteen pintaan.

Lankasidonta Paljon kestävyyttä vaativissa kirjoissa käytetty sidontatapa.

Layout, leiska Asettelumalli "luonnos".

Leikkausmerkit Merkit joiden perusteella painoarkit puhtaaksileikataan.

Leikkuuvarat Leikkausvara, kuvan tai värikenttän joka menee sivualueen yli puhtaaksileikkausta varten. Suositus vähintään 3 mm.

Leipäteksti Ts. leipis on jutun tai muun tekstin sisältötekstiä, yleensä alle 14 pisteen kirjaimilla.

Letter-koko Amerikkalainen paperin stanardikoko. Hieman eurooppalaista A4-kokoa kapeampi ja korkeampi.

Liehu Teksti, jonka oikea tai vasen reuna on tasaamaton.

Liimasidonta Sidontatapa, jossa sivut rouhitaan selästään ja liimataan toisiinsa ylimenokannen kanssa.

Lisäväri Ennalta määrätty valmis spottiväri, ns. "koristeväri".

Liikemerkki Visuaalinen merkki tai symboli, jota käytetään yrityksen logon yhteydessä tai joskus yksinkin.

Logo Logolla tarkoitetaan arkikielessä yrityksen nimeä ja liikemerkkiä sekä niiden yhdistelmää. Logo tarkoittaa vakiintunutta tapaa, jolla yrityksen nimi kirjoitetaan.

LPI Linjatiheydestä kertova yksikkö eli rasteritiheys. Lyhenne sanoista "Line Per Inch" (= linjaa tuumalla).

Luonnos tai idealuonnos, josta nähdään suunniteltavan työn idea; luonnos tehdään keskustelun ja jatkosuunnittelun pohjaksi.

Luuppi Suurennuslasi.

Lööppi Otsikkojuliste, jolla myydään lehtiä.

Lätty Lehti.

Magenta Neliväripainatuksessa käytettävä punainen osaväri.

Makulatuuri eli makkeli Kelpaamaton painotuote.

Martioinnilla saadaan paperin pintaan pakotuskuviointi kaiverretulla telaparilla.

Marginaali (ts. vierus) Säännöllinen, painamaton tyhjä alue tekstin ja kuvien ympärillä.

Moiré Moiré kuvio syntyy, kun rasterikulmat ovat väärässä kulmassa toisiinsa nähden.

Naukkarivara Painatuksessa tarvittava ylimääräinen paperialue, minimi noin 10 mm.

Neliömetripaino (m2) Vakiintunut tapa ilmoittaa paperin vahvuus.

Nidonta Koottujen tai taitettujen arkkien kiinnittämistä yhteen.

Nuuttaus Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittamisen helpottamiseksi.

Offsetlakka Käytetään lisäämään painettujen pintojen kestävyyttä ja ulkonäköä.

Offsetpaino Painomenetelmä johon voit tulla tutustumaan Painomerkkiin ;-)

Oikovedos Vedos ladelmasta korjauslukua ja korjausmerkintöjä varten.

Opasiteetti Läpikuultavuuden määritelmä; mitä korkeampi opasiteetti sitä läpinäkymättömämpi.

Originaali Alkuperäinen.

Painopelti Alumiinista valmistettu painopelti. Esimerkiksi neliväritöissä jokaiselle osavärille on oma peltinsä.

Palsta on pystysuoraan erotettu sivun osa.

Palstamillimetri Tarkoittaa yhtä millimetriä yhdellä palstalla. Käytetään ilmoitus hinnoittelussa. Esimerkiksi 2 x 100 pmm on kahdella palstalla 10 sentin korkuinen mainos, yhteensä 200 pmm.

Pantone Pantone Inc.:n tavaramerkki. Pantonen kansainvälisesti käytetty väristandardisysteemi.

Paste up eli peisti Asettelumallin mukaan tehty sivuoriginaali, joka on kuvausvalmis.

Perforointi Painotuotteeseen tehtävä repäisylinja.

Pica Typografinen mittayksikkö. 1 pica (12 pica-pistettä) = 4,21752 mm (anglo-amerikkalaiset maat). 1 PostScript pica = 4,23324 mm (PostScript-pohjaiset laitteet).

Pigmentti Väripigmentti, jota käytetään mm. painoväreissä.

Pikseli, pixel Digitaalisen kuvainformaation pienin mittayksikkö.

Pistekoko Kirjasinten koon mittayksikkö (pica tai cicero). Eurooppa: 1 piste (didot) = 0,376065 mm, 1 cicero (12 didot-pistettä) = 4,51278 mm. PostScript-pohjaiset laitteet: 1 PostScript piste = 0,35277 mm, 1 PostScript-pica = 4,23324 mm.

Pisteprosentti Värialueen peittoprosentti (0% ei pistettä lainkaan, 100% kokopeittävä pinta).

Plaano on taittamaton paperiarkki.

PMS Lyhenne sanoista "Pantone Matching System", väristandardi.

Postitaitto Ristitaitto. Arkki taitetaan ensin kahtia ja sitten uudelleen kahtia siten että toinen taite on kohtisuorassa ensimmäistä vasten.

PostScript Sivunkuvauskieli ja standardi.

Preeglaus korkopainanta, kohollepainanta. Kirjaimet tai kuvat tulevat esiin kohokuvina paperin pinnasta. Tarvitsee erillisen preeglauslaatan.

PrePress Painamista edeltävät toimenpiteet.

Puhtaaksileikkaus Painotuotteen leikkaaminen lopulliseen kokoonsa.

Puuvapaa Hiokkeeton paperilaatu

Päällepainatus Aikaisemmin painettuun arkkiin tehty lisäpainatus, esimerkiksi kieliversiot tekstittömiin tai blancoarkkeihin.

Päällystetty paperi Yleisnimitys papereille joihin on valmistuksen jälkeen lisätty mineraalipeitekerros.

Päällystämätön paperi Huokoinen paperi.

Q

Raakakoko Arkin koko ennen puhtaaksileikkausta.

Rasteri on kirjapainotekniikassa sävykuvien toistamiseen tarkoitettu menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa erilaisin pistein.

Rasteritiheys määrittää pisteiden määrä senttimetriä tai tuumaa kohti. Rasteritiheyteen vaikuttaa käytetty paperinlaatu. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi on, sitä suurempi rasteritiheys on mahdollinen. Tiheys ilmoitetaan joko linjaa/cm tai linjaa/tuuma.

Reprokuvaus Kuvan käsittelyä graafisin keinoin, esim. pienentämistä, suurentamista tai jäljentämistä.

Resoluutio on erottelu- tai tulostustarkkuus esimerkiksi siitä kuinka suurella tarkkuudella skanneri pystyy lukemaan kuvaa.

Retusointi on kuvakorjailua esim. ruiskulla tai siveltimellä.

Riisi 500 arkkia paperia.

RIP muuttaa postscript-sivunkuvauskielen bittikartaksi sivuntulostusta varten. (Raster image processor)

Rivin pituus Rivin pituus (palsta leveys) ei saa olla niin suuri, että katseen on vaikea löytää seuraavan alkua.

Riviväli Rivivälin nyrkkisääntö on mitä suurempi pistekoko, sen suurempi suhteellinen riviväli. Vähintään 2 pistettä suurempi kuin fonttikoko.

Rivirekisteri Taitto-ohjelmien toiminto jonka avulla vierekkäisten palstojen ja sivujen leipätekstit saadaan asetettua tarkalleen samalle korkeudelle.

Rotaatiopaino Painaminen pyörivällä sylinterillä rullapaperille, esim. sanomalehtipaino.

Rouhintavara Liimasidonnassa tarvittava selän ylimääräinen mitta, joka rouhitaan pois liiman parempaa tarttumista varten.

Sanaväli merkitsee sanojen välissä olevaa tyhjää tilaa.

Scema on sivun ja sivujen taittosuunnitelma.

Selkämerkki Sitomotyötä helpottava merkki joka sijoitetaan sivun taitteeseen. Kerättyjen arkkien selkämerkeistä näkee, ovatko arkit oikeassa järjestyksessä.

Semimatt Puolimatta.

Seripaino on silkkipainomenetelmä, jossa värit painetaan painoalustalle sihtikankaan läpi, käytetään esim. kankaiden painamisessa.

Sidonta Arkkien nitominen kirjaksi langalla ompelemalla.

Sisennys eli tekstirivin aloittaminen varsinaista reunaa sisempää.

Sivuasemointi Tekstin ja kuvien sijoittaminen lopullisille kohdilleen luonnosten mukaan.

Skannaus on tekstin tai kuvien siirtämistä tietokoneelle optisen lukijan avulla.

Slogan on iskulause, johon pelkistetty oleellinen sanoma.

Sormilovi on kirjan tai kirjasen ulkoreunaan tehty lovi, joka helpottaa avaamista.

Spottiväri on sama kuin lisäväri.

Stanssaus tarkoittaa paperin tai kartongin muotoleikkausta. Tarvitsee oman työkalunsa.

Stiftaus eli hakasidonta on nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään toisiinsa metallihakasin.

Syaani on värivalokuvan painamiseen tarvittavien prosessivärien sininen väri (C = Cyan).

Syväpaino Syväpaino, eli rotaatio, menetelmää käytetään erittäin suurissa painomäärissä. Painosylinteri valmistetaan mm. syövytyksin, kaivertamalla ja laserilla.

Sävykuva on originaalikuva, esimerkiksi valokuva, jossa on eri tummuusasteen omaavia sävyjä.

Tabloid Sanomalehtien käytössä oleva arkkikoko, esim. Ilta-Sanomat.

Taidepainopaperi Perinteinen nimitys laadukkaalle, useampaan kertaan päällystetylle paperille.

Taittaminen Graafisten elementtien, kuten tekstien, otsikoiden ja kuvien sijoittelu ja sommittelu painatusmalliksi, ohjeeksi tai pasteup- muotoon.

Taitto Mekaaninen, sitomossa tehtävä arkkien taittaminen määräkokoon siten kuin sivut on asemoitu arkille.

Tampopaino Tampopainomenetelmä on tarkoitettu vaikeamuotoisten, esim. nestesaippuapakkausten painamiseen.

Termografia Menetelmä kohokuville. Arkille levitetään liimajauhetta joka lämmön vaikutuksesta nousee koholle. Käytössä usein käyntikorteissa.

TIFF on kuvien tallennukseen käytetty, ehkäpä yleisin kuvatiedon tiedostomuoto. (Tag Image File Format)

Transparent Läpinäkyvä.

Typografialla tarkoitetaan laajasti ottaen painetun sivun ulkoasun muotoilua eli tekstin, kuvien ja tyhjän pinnan välisiä suhteita. Typografia määrittelee myös eri kirjasintyyppien, värien ja paperin käytön.

UV-lakkaus
Ultraviolettivalolla kuivatettava lakka, antaa paperille kiiltävän ja kestävän pinnan. UV-lakkausta käytetään mm. pakkauksissa ja kansioissa.

Vedos Vedos on kopio painotyön jostain vaiheesta. Vedoksen perusteella tarkistetaan tekstit, kuvat ja painotyön kokonaisilme.

Vektorointi Pikselimuotoisen kuvan muuttaminen vektorimuotoon eli pisteiksi ja viivoiksi.

Versaali on SUURAAKKONEN.

Vesileima Paperin valmistuksen yhteydessä paperin runkoon puristamalla aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio.

Vierus on sama kuin marginaali.

Viivapiirros on piirretty kuva, jossa on vain ääriviivoja, ei värillisä tai harmaita pintoja.

Vinjetti on teemaotsikko, kuvituksessa käytettävä pienikokoinen koristekuvio

Väliotsikko on otsikko, joka erottaa kappaleet toisistaan.

Välistys Riviväli ladotussa tekstissä.

Värierottelu Värierottelulla tarkoitetaan monivärikuvan ositusta eri prosessiväreille. Värierottelu tehdään nykyisin digitaalisesti kahdelle, kolmelle, neljälle tai useammallekin värille.

Värinhallinta Järjestelmä jossa tuotantoketjun laitteiden yksilölliset virheet eliminoidaan tavoitteena laiteriippumaton värintoisto. Toteutetaan laitekohtaisilla ICC-värinhallintaprofiileilla.

Värikartta Neliväripainatuksen osavärejä käyttäen painettu malli, joka esittää, millaisia värisävyjä yhden, kahden, kolmen, neljän tai useamman värin yhdistelmillä saadaan aikaan.

Väriskanneri Elektronisesti toimiva värierottelulaite.

WYSIWYG eli lyhenne sanoista "What You See Is What You Get" on läpimurron tehneen elektronisen taiton idea. Näet tietokoneruudulla sivun lopullisessa muodossa, ainoastaan värit voivat "heitellä".

X

Yliarkit Tilausmäärän ylittävät arkit jotka on varattu esimerkiksi jälkikäsittelyn kuntoonlaittoja varten.

Ympärilyöty Kääntöarkki. Painatus ja asemointimenetelmä jossa arkit käännetään ensimmäisen puolen painatuksen jälkeen. Arkin etureuna pysyy samana.

Z

Å

Ä

Ö